Diensten

Produbo ondersteunt bij ambitieuze en complexe duurzame renovaties. Produbo treedt op als onafhankelijk regiseur bij seriematige renovaties. Maar we bieden ook maatwerk advies bij technisch complexe renovaties. Zie hieronder het aanbod van onze diensten:

Energiebesparen in de wijk

U wilt energiebesparen? Maar u doet dat liever samen met de hele wijk? Misschien omdat het daarmee goedkoper kan of omdat u liever niet alleen optrekt. Dan kan Produbo u helpen. Produbo ondersteunt actieve bewoners die een wijkinitiatief willen starten.
Lees verder >>

renovatie van bijzondere gebouwen

Produbo biedt hulp bij complexe duurzame renovatieprojecten. Monumenten en andere bijzondere gebouwen vragen om maatwerk. De standaard beschikbare technische mogelijkheden zijn in dergelijke situaties vaak niet toereikend. In zo'n geval adviseren wij een onafhankelijke partij zoals Produbo in te schakelen.
Lees verder >>

training en educatie

Een succesvolle duurzame of energiebesparende renovatie begint met voldoende kennis en de juiste partners. Produbo kan hieraan bijdragen via trainingen, educatie en voorlichting. Of het nu gaat om het bijbrengen van de basisbegrippen of het schetsen van de huidige knelpunten van duurzaam bouwen, Produbo kan trainingen op maat aanbieden.
Lees verder >>