Keumerk en garantiefonds

Keurmerk

In de praktijk blijkt dat de berekende en gerealiseerde energiebesparing in de praktijk niet altijd overeen komen. Wanneer de besparing lager uitvalt, is het beoogde terugverdienpotentieel veel lager. Dan kan een business-case die op papier haalbaar is, in de praktijk tot financiële verliezen leiden. Daarom is het van essentieel belang dat in het gehele proces veel aandacht wordt besteed aan alles wat er voor nodig is om de gestelde energieambitie te realiseren. Produbo besteed hier grote aandacht aan in de projecten. Tegelijkertijd stellen we vast dat er behoefte is aan een landelijk keurmerk dat meer zekerheid biedt. Pas bij voldoende zekerheid kunnen financiers (of dat nu individuele bewoners of banken zijn) de investering doen.

Dit keurmerk garandeert:

  • Eenduidige methode voor het doorrekenen van de energiebesparing
  • Toezicht tijdens de bouw
  • Metingen en inspectie na afronding van de renovatie
  • Monitoring van het energiegebruik
  • Waarborgen van voldoende betrokkenheid en zorgvuldige communicatie richting bewoner

Garantiefonds

Natuurlijk zijn risico’s niet allemaal uit te sluiten. Daarom beoogt Produbo een garantiefonds op te zetten dat garant staat voor de resterende risico’s. Financiers kunnen daar een beroep op doen wanneer de beoogde besparingen niet worden gehaald.

Uitnodiging

Produbo nodigt partijen uit die bovenstaande visie delen. Door gezamenlijk op te trekken kan dit keurmerk en garantiefonds ontwikkeld worden. Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met Timo Spijkerboer.