Collectieve financiering van woningrenovaties

Lex van Zaane
juli 2012 - december 2012
Collectieve financiering van woningrenovaties

Binnen het subsidieprogramma 'Lokaal alle lichten op groen' zijn zes gemeentes in Nederland bezig om groepen van burgers te ondersteunen in hun ambities om energieneutraal te wonen. Eén van de uitdagingen in deze projecten is de financiering.

Collectief financieren kan aantrekkelijk zijn wanneer sprake is
van:

  • Collectieve uitgaven, zoals een collectieve energievoorziening of gezamenlijk wijkbeheer.
  • Solidariteit, sommige bewoners willen wel meedoen maar kunnen hun besparingen niet individueel financieren. Door een groep te vormen van mensen met meer en minder financiële draagkracht ontstaat voor de financier een aanvaardbaar risicoprofiel. Hierdoor wordt een energiezuinige renovatie voor een grotere groep mensen in uw buurt toegankelijk. Bovendien kan een grotere groep profiteren van schaalvoordelen.

In opdracht van Platform 31 ondersteunt Produbo samen met Ecofys de projecten met advies over collectieve financiering. Doel is om uiteindelijk een pilot te starten die deze nieuwe vorm van financiering gaat testen in de praktijk.