Ooms Avenhorn

Roelof Schuitema
mei 2008 - juni 2009
Ooms Avenhorn

“Wat kunnen wij doen om duurzamer te bouwen?”

Bouwbedrijf Ooms uit Avenhorn heeft Teamwork Technology gevraagd een analyse te maken van hun (duurzame) woningbouw activiteiten. Deze analyse was een aanvulling op het werk uitgevoerd door de interne Ooms werkgroep duurzaamheid. Dit is in feite de eeste stap geweest die Teamwork Technology gezet heeft om uiteindelijke te komen tot de oprichting van Produbo.

Teamwork Technology heeft de opdracht in nauwe samenwerking met de Ooms werkgroep duurzaamheid uitgevoerd. Daarbij hebben wij onze opdracht ruim opgevat. Niet alleen de woningbouw en de projectontwikkeling is beschouwd, ook de interne bedrijfsprocessen zijn op duurzaamheid geanalyseerd.

De eindresultaten zijn gepresenteerd aan de voltallige directie. Belangrijkste onderdelen van het eindadvies zijn gerelateerd aan ‘branding’, interne organisatie en externe communicatie.

Dit project is een van de eerste projecten geweest dat aanleiding heeft gegeven tot het verder ontwikkelen van Produbo.