Start nu een initiatief in uw wijk!

U wilt energiebesparen? Maar u doet dat liever samen met de hele wijk? Misschien omdat het daarmee goedkoper kan of omdat u liever niet alleen optrekt. Dan kan een onafhankelijke partij zoals Produbo u helpen. We onderstenen actieve bewoners die een wijkinitiatief willen starten.

Produbo helpt u:
  • contact te leggen met de gemeente
  • uw initiatief te verbreden in de wijk
  • de technische haalbarheid te onderzoeken
  • subsidies aan te vragen
  • een bewonersvereniging op te richten
  • geschikte financiering te vinden
  • aanbiedingen van installateurs en bouwbedrijven kritisch te beoordelen.

Wanneer een groep bewoners samen wil renoveren is de gemeente vaak bereid dat (financieel) te ondersteunen. Het inschakelen van Produbo helpt om de alle partijen (gemeente, bouwbedrijven, financiers) mee te krijgen.

Interesse? Neem contact op met Timo Spijkerboer.