Training en educatie

Een succesvolle duurzame of energiebesparende renovatie begint met voldoende kennis en de juiste partners. Produbo kan hieraan bijdragen via trainingen, educatie en voorlichting. Of het nu gaat om het bijbrengen van de basisbegrippen of het schetsen van de huidige knelpunten van duurzaam bouwen, Produbo kan trainingen op maat aanbieden. 

Hierbij valt te denken aan:

  • Bouwfysische uitleg over energiestromen in gebouwen
  • Toelichting op besparende maatregelen
  • Helpen analyseren van het huidige energiegebruik
  • Training voor de analyse van EPA, energielabel, blowerdoor gegevens, warmtecamerabeelden
  • Analyseren en aandragen van oplossingen voor uw concrete situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Schuitema.